Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 6

Områden: Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp
Projekttyper: Alla projekttyper
Less is more - projektlogotyp

Less is more

Less is More var ett Interreg South Baltic projekt  - ett samarbete mellan fyra länder som alla gränsar till södra Östersjön. I projektet undersökte och utvärderade man metoder för rening av mikroföroreningar på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Grundidén var att använda ett kolfilter som sista reningssteg i vilket mikroföroreningar adsorberas.

Östersjöns vågor och strand

BONUS CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön. Målet för lösningarna i projektet var att bestämma källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar och testmetoder för analyser av mikroplaster och mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet var två viktiga fokus för de lösningar som utvecklades.