Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Pågående projekt

AQUACOSM-plus

Sweden Water Research deltar i AQUACOSM-plus genom vår forskningsstation vid Bolmen. Genom AQUACOSM-plus kan fem…

En rad med handfat, en tandborste står på ett av dem

Pågående projekt

Att sätta pris på vatten

I många delar av världen är tillgången till rent vatten en enorm utmaning för hälsa,…

svartvitt fotografi av vatten som hälls i ett glas

Pågående projekt

Bekämpningsmedel i grundvatten

I Danmark baseras vattenförsörjningen i hög grad på grundvatten och där hittas allt fler bekämpningsmedel…

Två män i reflexkläder med mätinstrument i naturen

Pågående projekt

Blue Transition – Hur man klimatanpassar min region

Klimatförändringar tillsammans med mänsklig användning och landskapsförändringar ökar trycket på grundvatten- och jordresurser i Nordsjöregionen….

Fyra små glasflaskor med olikfärgat innehåll

Pågående projekt

Decentraliserad rening av avloppsvatten

I stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg källsorteras avloppsvattnet i två fraktioner, gråvatten och svartvatten. Området ska…

Pågående projekt

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk

Utveckling och implementering av digitala tvillingar inom avloppsvattenrening innebär en innovativ och radikal omställning av…

Illustration av en svävande kub med taggiga kanter som lyses upp innifrån.

Pågående projekt

DISCO – Digitala lösningar för klimatanpassning

Digitala lösningar som AR, VR och digitala tvillingar kan omvandla stora och varierade datamängder till…

Gräs som växer i rader av betongcirklar

Pågående projekt

Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol

Även jordens kemiska egenskaper som relaterar till fosfortillgängligheten ska studeras kontinuerligt. Ett försöksled utan fosfortillförsel…

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

FramBliK – Framtidens Biofilmsprocess i Kontinuerlig drift

Det övergripande syftet med detta projekt är att i pilotskala studera och utveckla ett kompakt…

Vy över en sjö med lite träd i horisonten

Pågående projekt

Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde

DOKTORANDPROJEKT Hur mycket vatten finns det egentligen i Lagans avrinningsområde och hur säkerställer vi en…

Orange rör staplade på varandra

Pågående projekt

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut

DOKTORANDPROJEKT Martins forskning inriktar sig på utmaningar med tillgångsförvaltning (asset management) av ledningsnät, främst avloppsledningsnät….

Pågående projekt

Ideal Carbon Utilisation (ICU)

DOKTORANDPROJEKT I rening av avloppsvatten behövs lättillgänglig kolkälla. Det ger energi till bakterier som renar…