Avhandlingar

Vår vision är att erbjuda världsledande kompetens för uthålliga vattentjänster. Där spelar våra doktorander en viktig roll.

Doktoranderna ger, tillsammans med våra seniora forskare, stadga och grund för kritisk forskningsmassa för utmaningarna inom VA-branschen. De är också en del av det nätverk och de kunskaper som behövs för det vetenskapliga arbetet.

Här hittar du avhandlingarna från våra tidigare doktorander.

Clemens Klante

Hydrophysical processes governing brownification: A case study of Lake Bolmen, Sweden

Disputerade 2023-06-09

Nyckelord: Natural organic matter (NOM), Hydrodynamik, Sjö, Hydrologi, Dricksvattenproduktion, Ekosystem

Här hittar du Clemens Klantes avhandling

Maja Ekblad

Removal of organic micropollutantns from wastewater in a Swedish context

Disputerade 2023-05-24

Nyckelord: avloppsvattenrening, ozon, ozonering, läkemedelsrester, organiska mikroföroreningar, drivkrafter

Här hittar du Maja Ekblads avhandling

Ellen Edefell

Perspectives on biofilms for removal of organic micropollutants in wastewater

Disputerade 2022-12-07

Nyckelord: biofilm, avloppsrening, organiska mikroföroreningar

Här hittar du Ellen Edefells avhandling

Simon Gidstedt

Physicochemical Treatment of Municipal Wastewater – From Direct Membrane Filtration to Adsorption of Organic Micropollutants

Disputerade (licentiat) 2022-02-18

Nyckelord: avloppsvatten, läkemedelsrester, läkemedelsrening, kemisk flockning, membran, aktivt kol, biogas

Här hittar du Simon Gidstedts avhandling

Shifteh Mobini

Just or Unjust : Assessment of rainfall-related flood damage in a Swedish context

Disputerade 2021-12-01

Nyckelord: översvämning, skador, ersättning, rättvisa, regn

Här hittar du Shifteh Mobinis avhandling

Rubén Juárez Camara

Ozonation in Advanced Wastewater Treatment : Practical Aspects and Development of a Prediction Tool for Pharmaceutical Removal

Disputerade (licentiat) 2021-04-29

Nyckelord: avloppsvatten, läkemedelsrester, läkemedelsrening, ozonering

Här hittar du Rubén Juárez Camaras avhandling

Kristofer Hägg

Modern Artificial Recharge Plants – Combining chemical flocculation with aquifer recharge

Disputerade 2020-12-18

Nyckelord: dricksvatten, konstgjord grundvattenbildning, kemisk fällning

Läs mer om Kristofer Häggs avhandling här

Kristjan Pullerits

Impact of Drinking Water Treatment and Pipe Biofilms on Bacterial Dynamics in the Distribution System

Disputerade 2020-12-04

Nyckelord: dricksvatten, uv, långsamfilter, biofilm, flödescytometri

Läs mer om Kristjans avhandling här

Jing Li

Managing Eutrophic Waters in Artificial Recharge Plants – Cyanotoxin risk in Swedish freshwaters

Disputerade 2020-03-27

Nyckelord: dricksvatten, cyanobakterier, toxiner, löslig oorganisk kväve, fosfor

Läs mer om Jings avhandling här

Salar Haghighatafshar

Blue-green Stormwater Systems for Citywide Flood Mitigation – Monitoring Conceptualization, Modeling, and Evaluation

Disputerade 2019-10-25

Nyckelord: dagvatten, blågröna lösningar, klimatanpassning, översvämning, ledningsnät, modellering

Läs mer om Salar Haghighatafshars avhandling här

Sandy Chan

Processes governing the drinking water microbiome

Disputerade 2018-10-26

Nyckelord: dricksvatten, mikroorganismer, biofilm, långsamfilter, flödescytometri

Läs mer om Sandy Chans avhandling här

Tobias Hey

Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis: Concepts and potentials

Disputerade 2016-12-09

Nyckelord: avloppsvatten, avloppsvattenrening, mikrosilning, mikrofiltrering, framåtriktad osmos, mekanisk rening, biogas

Läs mer om Tobias Heys avhandling här

Angelica Lidén

Safe drinking water in a changing environment, Membrane filtration in a Swedish context

Disputerade 2016-10-28

Nyckelord: dricksvatten, vattenrening, nanofilter, ultrafilter, membranfiltrering, organiskt kol

Läs mer om Angelica Lidéns avhandling här

Katharina Lührig

Bacterial Communities in Drinking Water Biofilms

Disputerade 2016-05-27

Nyckelord: dricksvatten, dricksvattenkvalitet, mikroorganismer, ledningsnät, biofilm, DNA-teknik, vattenledningar

Läs mer om Katharina Lürigs avhandling här