Sweden Water Research

Världsledande kompetens för uthålliga vattentjänster

Om Sweden Water Research

Sweden Water Research är NSVA, Sydvatten och VA SYDs gemensamma forsknings-, utvecklings- och innovationsbolag. Tillsammans med våra ägare möter vi framtida utmaningar med fokus på vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Vi bedriver nationellt tillämpad forskning och utveckling med våra ägares nytta i fokus. Sweden Water Research arbete är gränsöverskridande och många medarbetare från ägarbolagen är involverade i projekt tillsammans med kollegor på Sweden Water Resarch. I projekten arbetar vi också med andra VA-organisationer, företag, forskningsinstitut och universitet. Samarbetet ger ökade möjligheter att lösa framtida utmaningar genom att gemensamt angripa större och mer komplexa problem än vad ägarbolagen kan göra var för sig. Det ger också möjlighet att söka och få externa forskningsmedel. 

Våra ägare

Sweden Water Research bildades 2013 och ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD. Verksamheten finansieras genom att varje ägarbolag avsätter minst en procent av sin omsättning till Sweden Water Research. Genom våra ägare är vi förankrade i 20 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund.

Strategiskt fokus

Vi fokuserar på att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi. Dessa har brutits ned i åtta målsatta fokusområden. Vårt arbete är projektbaserat med forskning, utveckling och innovation i öppna nätverk och samarbeten.

Våra tre övergripande strategiska mål är:

  1. År 2027 har Sweden Water Research väl utvecklade samarbeten för att effektivt kunna lösa gemensamma utmaningar rörande vattenkvalitet, digitalisering och cirkulär ekonomi
  2. År 2027 är Sweden Water Research en självklar samarbetspart i forsknings- och utvecklingsarbetet hos ägarbolagen
  3. År 2027 är Sweden Water Research en framgångsfaktor i våra ägares arbete med att trygga en framtida kompetensförsörjning för vattensektorn

Styrelse

Sweden Water Researchs styrelse består av två ledamöter från respektive ägarbolags styrelser. Ordförandeskapet roterar mellan ägarna. Styrelsen består av följande personer:

Magdalena Beck, ordförande (S), VA SYD
Jonas Jacobsson Gjörtler, vice ordförande (M), NSVA
Annika Segerlund (M), (NSVA)
Elvir Mesanovic (MP) (Sydvatten)
Ilmar Reepalu (S), (Sydvatten)
Lars Leonardsson (M), (VA SYD)

Dessutom är direktörerna från ägarbolagen adjungerade i styrelsen.

Snabbfakta

Fokusområden
Föroreningar i vattenmiljön, Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp, Cirkulära av-loppssystem, Resurssnål och miljövänlig avloppsrening, Biologiskt stabila dricksvatten, Dricksvatten i ett förändrat klimat, Det intelligenta ledningsnätet, Innovation och ledarskap för cirkulära system.

Ägarbolag

VD
Henrik Aspegren
Telefon: 0730-32 30 56
E-post: henrik.aspegren@swrab.se

Presskontakt
Nina Steiner
Telefon: 0768-539777
Epost: nina.steiner@swrab.se

 

Pressmeddelanden
MyNewsDesk

Följ oss
LinkedIn
Nyhetsbrev