REWAISE - Sweden Water Research

REWAISE

REWAISE är ett av fem innovationsprojekt som fått stöd genom ramprogrammet Horisont2020. Målet är att minska användningen av dricksvatten och använda vatten på ett smartare och effektivare sätt.

Projektet är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer och stora vattenföretag från Spanien, Storbritannien och Sverige, där VA SYD leder den svenska delen.

Samarbetet består av 24 partners i 11 länder som är uppdelade tre geografiskt olika områden, så kallar hubbar. Partnerskapet inkluderar, förutom 5 VA-företag, också 9 universitet- och forskningsinstitut och 8 små- och medelstora företag. Målet är att minska användningen av dricksvatten och använda vatten på ett smartare och effektivare sätt.

Syftet med den svenska delen av projektet är att undersöka hur vattenanvändningen kan förbättras med exempel från stadsutvecklingsprocessen i Sege Park i Malmö, och Brunnshög i Lund. Det ska vi göra genom nya innovativa lösningar som fokuserar på att skörda och återanvända dagvatten, lokala kretslopp med näring från urinsorterande toaletter samt digitala metoder.

Projektwebben hittar du på https://rewaise.vasyd.se.

Vill du anmäla dig till REWAISE nyhetsbrev gör du det via detta formulär. 

Test och utvärdering med testbäddar

REWAISE handlar om att testa och utvärdera nya metoder inom tre principer. För att veta vad som fungerar behövs att ny kunskap och teknik förverkligas i testbäddar i mindre skala, inför storskaligt införande. Från teori till praktiskt genomförande.

• Värde i vatten kan utvinnas genom att lokalt återvinna näringsämnen från toaletter och minska konsumtionen av dricksvatten.

• Värde från vatten kan skapas genom att använda regnvatten för olika ändamål och utveckla lokala vattentjänster och relaterade produkter och tjänster, t.ex. lokal produktion av vatten för bevattning, gödselmedel och odling som skapar nya arbetstillfällen, direkt eller indirekt.

• Värde genom vatten ämnar leda till en förbättrad boendemiljö där hälsa- och välbefinnande ökar, samtidigt som utsläpp, risker och sårbarhet minskar.

Innovation & nya affärsmöjligheter

REWAISE handlar även om att skapa affärsmöjligheter och marknadsnischer av för nya tekniker och tjänster. Genom att VA-företagen tillhandahåller testbäddar blir det möjligt för innovationsföretag att få tidig feedback och support direkt från marknaden. Små- och medelstora företag kommer involveras i arbetet av bland annat WIN Water.

Det svenska konsortiet

Det svenska konsortiet leds av VA SYD med samprojektledning från Sweden Water Research.

Projektledare

Strategisk projektledare, Therese Jephson, Sweden Water Research
Teknisk projektledare, Helena Norlander, VA SYD

Övriga partners i projektet är

Malmö stad, kontaktperson: Kristina Lembre
Lunds universitet, kontaktperson: Frank Lipnizki
MKB, kontaktperson: Linnea Wettermark
P-Malmö, kontaktperson: Maja Johansson
Sweden Water Research, kontaktperson: Therese Jephson
WIN Water, kontaktperson: Ola Hansson
Lunds kommun, kontaktperson: Anders Nylander
SLU, kontaktperson: Jenna Senecal-Smith

Läs mer om projektet på projektwebben

Läs mer om det svenska projektet på: rewaise.vasyd.se
eller på den europeiska sajten: rewaise.eu/

 

 

 

 

 

  • Minska användningen av dricksvatten och använda vatten på ett smartare och effektivare sätt.
  • Testa ny kunskap och teknik i testbäddar i mindre skala, inför storskaligt införande.
  • I den svenska delen av projektet undersöker vi hur vattenanvändningen kan förbättras med exempel från stadsutvecklingsprocessen i Sege Park i Malmö, och Brunnshög i Lund. Det ska vi göra genom nya innovativa lösningar som fokuserar på att skörda och återanvända dagvatten, lokala kretslopp med näring från urinsorterande toaletter samt digitala metoder.