Swedenwaterresearch logotype drop

Testbäddar och living labs

En del av vårt arbete är de testbäddar och living labs som vi driver i samarbete med våra ägarbolag. Vi arbetar från källa till hav med testbäddar inom dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.

I vårt nätverk finns VA-bolag, innovationsbolag, kommuner, företag, forskare och studenter. Vi har tillgång till lokaler, laboratorier och hög kompetens från både specialister inom området och relevanta aktörer.

Välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig vidare till rätt testbädd!

Häng med på digitalt studiebesök: testbäddar utvecklar framtidens lösningar för vattenbranschen

Välkommen på ett digitalt studiebesök till VA SYD, NSVA, Sydvatten och Sweden Water Research. I våra olika testbäddar i Skåne utvecklar vi framtidens lösningar för vattenbranschen. Du får ta en titt in i Källby vattenverkstad i Lund, RecoLab i Helsingborg, Forskningsstation Bolmen i Tiraholm och innovationsprojektet REWAISE i Malmö och Lund.

Forskningsstation Bolmen

Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen. Inriktningen för forskningen är i första hand vattenforskning, effekter av klimatförändringar på land- och sjöekosystem, miljöövervakning, fiske- och fiskevård samt projekt för vattenvård. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Sweden Water Research ansvarar för vetenskaplig planering, verksamhet och ansökningar, medan Sydvatten är huvudman för anläggningen.

Källby vattenverkstad

Källby vattenverkstad i Lund erbjuder testmöjligheter längs hela vattnets väg, från råvatten till kundens kran och tillslut som återanvänt avloppsvatten. Vi välkomnar studenter, forskare, produktutvecklare och andra testare att arbeta tillsammans med oss och till att utveckla framtidens instrument och mätmetoder tillsammans med slutanvändaren.

Recolab

Tre rör ut och RecoLab i Helsingborg möjliggör ny och bättre återvinning av resurser. De tre källsorterande avloppsströmmarna från Oceanhamnen finns att tillgå. Utvecklingsanläggningen i rummet intill möjliggör även uttag från de olika processtegen av svartvatten, gråvatten och matavfall.

REWAISE

Syftet med den svenska delen av projektet är att undersöka hur vattenanvändningen kan förbättras med exempel från stadsutvecklingsprocessen i Sege Park, Malmö och Brunnshög, Lund. Det gör vi genom nya innovativa lösningar som fokuserar på att skörda och återanvända dagvatten, lokala kretslopp med näring från urinsorterande toaletter samt digitala metoder.

Testbädd Ellinge

Fem kommunala vattentjänstbolag har gått samman för att skapa och driva en testbädd för torkning, pyrolys och produktifiering av olika typer av avloppsslam.

Kontakta oss om du vill veta mer