Våra nyheter

silverfärgade rör och kemitunnor i metall industriell miljö

Anmälan är öppen!

Andra svenska konferensen om slambiokol i Malmö i oktober.
Illustration av en svävande kub med taggiga kanter som lyses upp innifrån.

DISCO-dags!

Vad använder vi egentligen vårt dricksvatten till? Hur mycket dricker vi, hur mycket spolas bort i toaletten och hur mycket går till att hålla oss rena?

“Who even cares about water? It’s a problem for the future”

Det är titeln på Asfa Dodhys högaktuella masteruppsats på Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS). Ellen Edefell från Sweden Water Research har varit extern handledare.
Membran i extrem närbild så att hålen ser ut att vara fingertjocka.

Vi söker projektutvecklare!

Var med och påverka och utveckla framtidens vattentjänster!
En grupp människor uppställda bredvid varandra, tittar in i kameran och ler

Uppstartsmöte och studiebesök för ISWIM

Glada deltagare på första fysiska projektmötet inom ISWIM samlades i veckan i Skåne.

Slambiokolskonferensen söker talare!

Den andra svenska slambiokolskonferensen arrangeras 15-17 oktober 2024 i Malmö. Vi söker nu talare och utställande företag till konferensen.

Stormöte inom Testbädd Ellinge med besök på pilotanläggningen

Ett glatt gäng från Testbädd Ellinges grundorganisation på plats i Eslöv för att diskutera hur arbetet med testbädden går och, inte minst, för att titta på pilotanläggningen.

WAVE – strategisk innovationssatsning inom vattenområdet

Hurra! En både viktig och rolig nyhet för vattenfrågor inom alla områden – nu är det klart att ett av fem program som fått finansiering inom Impact Innovation är Water for Vital Environments – WAVE.
Kollage av flera bilder där människor använder vatten på olika sätt

Se inspelning av webbinariet om återvunnet vatten

Missade du webbinariet om återvunnet vatten i höstas? Ingen fara, nu är inspelningen textad och tillgänglig.
En rad med handfat, en tandborste står på ett av dem

Nytt projekt: Att sätta pris på vatten

Tekniker för en mer cirkulär användning av vatten finns, men vi behöver bredda perspektivet för att nå en hållbar vattenanvändning. Men hur kan vi göra det lönsamt och skapa incitament för fastighetsägare att implementera tekniker som stödjer en mer hållbar vattenanvändning?

Ellen Edefell i ny(gammal) roll

Nu är det klart att Ellen Edefell fyller projektledarrollen för att utveckla FoU-projekt inom vårt fokusområde biologiskt stabila dricksvatten.
Närbild på vatten i ett avloppsreningsverk

Vi söker avloppsvattenåtervinnare!

Återvinner ni avloppsvatten, eller vill ni göra det? Eller har ni kanske skrotat planerna på återvinning? Sweden Water Research och Region Skåne har inlett ett samarbete kring återvinningsfrågan för att bättre förstå både utmaningar och potentiella lösningar.