Carescape of blue-green solutions in everyday life: Exploring the socio-materiality of a technical infrastructure - Sweden Water Research

Carescape of blue-green solutions in everyday life: Exploring the socio-materiality of a technical infrastructure

Detta är Misagh Mottaghis doktorandprojekt. Misagh är industridoktorand på Sweden Water Research och Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds Tekniska Högskola.

DOKTORANDPROJEKT Misagh är arkitekt, intresserad av arkitektur och stadsdesign i relation till hållbar urban översvämningshantering i stadsmiljöer. Hon började sin studie med frågan om hur vi kan säkerställa multifunktionaliteten hos blågröna lösningar (BGS) i ett urbant sammanhang, samtidigt som de behåller sina maximala tekniska egenskaper som skydd mot översvämningar. I sin doktorsavhandling undersöker hon om och hur BGS hanterar och tar del av olika vardagssituationer, även om de är rumsligt utformade för extrema klimatförhållanden. Hennes fallstudie är kvarteret Augustenborg i Malmö. Hennes forskning är en sammanläggningsavhandling där hon tillämpar blandade metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa, för att undersöka samnyttan med BGS i stadslivet.

Handledare: Mattias Kärrholm, Lunds universitet

Bihandledare: Henrik Aspegren, Sweden Water Research

  • Vad som är viktigt i en miljö med BGS, för att användas i det vardagliga livet för stadsinvånare, för att svara mot deras olika vardagliga behov
  • Hur fördelarna med BGS kan studeras metodologiskt i relation till den temporära användningen och samhället
  • Hur dagliga användares förväntningar och problem kan beaktas i designprocessen för BGS

Misagh Mottaghi (2023) CARESCAPE OF BLUE-GREEN SOLUTIONS IN EVERYDAY LIFE : Exploring the socio-materiality of a landscape technology Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet,

Visa publikation

Mottaghi M, Kylin M, Kopljar S, Sternudd C. (2021) Blue-Green Playscapes : Exploring Children’s Places in Stormwater Spaces in Augustenborg, Malmö Urban Planning, pp. 6(2):175-188. DOI: doi:10.17645/up.v6i2.3953

Visa publikation

Mottaghi M, Nordström J, Haghighatafshar S, Jönsson K, Kärrholm M, Sternudd C. (2023) Caring for Blue-Green Solutions (BGS) in Everyday Life: An Investigation of Recreational Use, Neighborhood Preferences and Willingness to Pay in Augustenborg, Malmö Land, pp. 12(2):336. DOI: https://doi.org/10.3390/land12020336

Visa publikation

Mottaghi, M., Kärrholm, M., Sternudd, C. (2020) Blue-Green Solutions and Everyday Ethicalities: Affordances and Matters of Concern in Augustenborg, Malmö Urban Planning, DOI: http://dx.doi.org/10.17645/up.v5i4.3286

Visa publikation

Mottaghi M. (2015) Malmö water plan, from idea to practice. Workshop notes, May 7, Malmö,

Mottaghi M. (2015) Innovative stormwater solutions. Workshop notes, April 29, 2015, Malmö.,

Mottaghi M., Jönsson K. & Aspegren H. (2016) Integrated urban design and open storm drainage in our urban Environments. Water Practice and Technology 11(1),, pp. 118-126.

Sörensen J., Persson A., Sternudd C., Aspegren H., Nilsson J., Nordstrom J., Jonsson K., Mottaghi M., Becker P., Larsson R., Berndtsson R., & Mobini S. (2016) Re-thinking urban flood management – Time for a regime shift. Water 8(8), pp. 332.

Visa publikation

Mottaghi M., Aspegren H. & Jönsson K. (2015) The necessity for re-thinking the way we plan our cities with the focus on Malmö. VATTEN – Journal of Water Management and Research 71(1), pp. 37-44.

Mottaghi M. (2016) Water resilient cities – Swedish cities and the need for the integrated urban water management with focus on flood resilience. VA-teknik Södra report no. 03-2015. ,

Berndtsson, R., Becker, P., Persson, A., Aspegren, H., Haghighatafshar, S., Jönsson, K., Larsson, R., Mobini, S., Mottaghi, M., Nilsson, J., Nordström, J., Pilesjö, P., Scholz, M., Sternudd, C., Sörensen, J. & Tussupova, K. (2019) Drivers of changing urban flood risk : a framework for action Journal of Environmental Management, pp. 47-56.

Visa publikation