Implementering av onlinemätning av vattenkvalitet - Sweden Water Research

Implementering av onlinemätning av vattenkvalitet

Projektet vidareutvecklar onlinemätning av dricksvattenkvalitet i form av flödescytometrisk övervakning av mikrobiellt innehåll i dricksvatten.

Tekniken har använts flitigt i FoU-projekt, men detta projekt fokuserar på att föra tekniken ut i den dagliga driften hos ägarbolagen. Det har därför ett stort fokus på just implementering och operativa frågor, såsom installation, underhåll, larmgränser och skalning i verksamheterna.

En stor del av projektet handlar om att etablera arbetssätt, inte minst när det kommer till datahanteringsfrågor. Utbyte av data mellan ägarbolagen är kritiskt och projektet kommer att ta fram en lösning för datahantering och -delning för flödescytometrisk data.

  • Eetablera arbetssätt kring datahanteringsfrågor
  • Ta fram en lösning för datahantering och -delning för flödescytometrisk data