Rening av källsorterat gråvatten för låga utsläppskrav med MBBR och horisontella filter - Sweden Water Research

Rening av källsorterat gråvatten för låga utsläppskrav med MBBR och horisontella filter

Det här är Ashley Halls doktorandprojekt. Ashley är industridoktorand på Sweden Water Research genom Lunds universitet.

DOKTORANDPROJEKT I framtiden behöver vi uppnå lägre koncentrationer av näringsämnen som kväve och fosfor. De kan orsaka algblomning när de rinner ut i avloppsreningutsläpp i höga koncentrationer. Därför har vi miljökvalitetsnormer, eller MKN. Målet med avloppsrening är att möta MKN för recipienter. En lösning som skulle kunna hjälpa till att uppnå MNK är källsortering av avloppsvatten. Vattnet klassificeras som svartvatten från toaletten och gråvatten när det kommer från duschar, handfat, tvättmaskiner, och alla andra avloppsvattenkällor utom toaletten. Ibland finns även en tredje kategori från kök: matavfall.

Svartvatten innehåller en stor del föroreningar medan gråvattnet innehåller mindre föroreningar än även konventionellt blandat avloppsvatten. Det betyder att låga koncentrationer rinner in i reningsverket som gråvatten. De lägre koncentrationer tillåter oss att rikta reningen till specifika föroreningar såsom näringsämnen.

En annan fördel av källseparerat gråvatten är möjligheten att rena gråvatten på plats i mindre reningsverk dit det inte behövs långa ledningnät. Med enkla lösningar skulle den här typen av reningsverk kunna minska driftskostnaderna och hjälpa till att utveckla nya stadsdelar utan att överbelasta de reningsverk som redan finns.

Det här projektet undersöker förbehandling av gråvatten med ett biologiskt steg som använder MBBR (Moving Bed Biofilm Reaktor), följt av horisontella filter och en undersökning av effektiviteten hos långvariga horisontella filter.

Handledare: Åsa Davidsson, Lunds univerisitet

Bihandledare: Hamse Kjerstadius, NSVA

Klicka på bilden nedan så ser du filmen där Ashley berättar om sin forskning.

Kvinna framför ett hus med glasväggar. En skylt som säger RecoLab ovanför dörren

Ashley Hall framför RecoLab i Helsingborg

Bevis för att lokala gråvattenanläggningar kan nå utsläppsnivåer som inte försämrar MKN (Miljökvalitetsnormer) för recipienter.