Projektnyheter - Sweden Water Research

Projektnyheter

Vill du vara med och utveckla uppströmsarbetet? Vi söker både deltagare från kommuner som bedriver uppströmsarbete och kommuner som inte har något uppströmsarbete eller som är i uppstartsfasen.

I projektet Uppströmsarbete: Idag och i framtiden undersöker vi hur uppströmsarbetet ser ut i svenska VA-organisationer och vilka planer man har för framtiden. Vi är speciellt intresserade av hur det praktiska arbetet är uppbyggt, vilka svårigheter och hinder som finns samt goda exempel från kommunernas arbete. Vi tror att det finns mycket kunskap i kommunerna och att den behöver sammanställas och spridas. Projektet är en del av ett doktorandarbete som ska utveckla ett systematiskt tillvägagångssätt för att arbeta med uppströmsåtgärder.

Vi hoppas att du som har ett miljöansvar i din organisation har möjlighet att svara på några frågor om uppströmsarbete. Vi söker både deltagare från kommuner som bedriver uppströmsarbete och kommuner som inte har något uppströmsarbete eller som är i uppstartsfasen.

Är du intresserad av att delta?
Maila till Emma Fältström emma.faltstrom@nsva.se så får du en länk till en webbenkät som du fyller i. Det tar bara tio minuter att svara. I slutet av enkäten kommer du också få frågan om du vill medverka i en telefonintervju. Ditt namn eller namnet på kommunen du arbetar för presenteras inte i resultaten, men parametrar som ungefärlig storlek och ungefärlig geografisk placering på kommunen, eventuella certifieringar och antal anställda i organisationen kommer att presenteras.