Odlande stadsbasarer - för en hållbar, arbetsskapande stadsutveckling, steg 3 - Sweden Water Research

Odlande stadsbasarer – för en hållbar, arbetsskapande stadsutveckling, steg 3

Odlande stadsbasarer är ett innovationsprojekt vars målsättning är att genom urban odling bygga en småskalig, hållbar industri som skapar nya arbetstillfällen och möjlighet att nå ut för nystartade företag fokuserade på innovativ miljöteknik.

I outnyttjade underjordiska utrymmen eller nedlagda industrilokaler skapas odlingar för färska kryddor, sallat och svamp. Överskottet från försäljningen återinvesteras i sociala verksamheter och skapar en lokal, cirkulär ekonomi. Odlande stadsbasarer visar hur det är möjligt att kombinera teknik och socialt engagemang för att skapa en hållbar framtid för storstaden.

Ett partnerskap, Offentlig-Privat-Ideell-Innovationssamverkan (OPIIS) bestående av sociala företag, odlingsföretag, fastighetsägare/utvecklare, kommun och teknikbolag. Avser att i Stockholm, Helsingborg och Landskrona investera i urbana åretruntodlingar

Odlande stadsbasarer är ett Vinnova-projekt inom Utmaningsdriven innovation steg 3 – implementering.

Du hittar projektets webbplats här: Odlande stadsbaser

Projektledare

Leif Rönngren
Nya Rågsveds Folkets Hus