Mikrobiella förändringar i dricksvattenledningsnät - Sweden Water Research

Mikrobiella förändringar i dricksvattenledningsnät

Biofilmsprover från ledningsnätet i Skåne visar stora skillnader i den mikrobiella ekologin mellan prover som representerar god och dålig vattenkvalitet. I värsta fall kan konsumenternas hälsa påverkas.

Projektet ”Mikrobiella förändringar i dricksvattenledningsnät” använder DNA-teknik för att belysa hur förändringar i vattenkvaliteten hänger ihop med kvaliteten på det inkommande vattnet och förändringar i ledningsnätets mikrobiella biofilmer.

  • Att undersöka med hjälp av DNA-teknik hur vattenkvaliteten hänger ihop med kvaliteten på det inkommande vattnet och förändringar i ledningsnätets mikrobiella biofilmer