Mikrobiella biomarkörer för kvalitetssäkring av dricksvatten - Sweden Water Research

Mikrobiella biomarkörer för kvalitetssäkring av dricksvatten

Projektet "Mikrobiella biomarkörer för kvalitetssäkring av dricksvatten" undersöker de mikrobiella förändringar som skedde i ledningsnätet när råvattnet till Ringsjöverket under 2012 skiftades tillbaka från Ringsjövatten till Bolmenvatten.

Den tidigare övergången från Bolmenvatten till Ringsjövatten förorsakade klagomål på kalkutfällningar, missfärgningar, dålig lukt och ”sjösmak”. De upplevda störningarna kan vara kopplade till förändringar i distributionsnätets mikrobiologi. Projektet ska använda mikrobiella DNA-markörer för kvalitetssäkring av dricksvatten.

  • Att undersöka de mikrobiella förändringar som skedde i ledningsnätet när råvattnet till Ringsjöverket under 2012 skiftades tillbaka från Ringsjövatten till Bolmenvatten