klimatanpassat_ledningsnat

Cykel och bilar halvt under vatten på översvämmad gata