AQUACOSM-plus - Sweden Water Research

AQUACOSM-plus

AQUACOSM-plus är ett EU-finansierat samarbete mellan ett 60-tal mesokosmanläggningar i Europa för forskning om ekosystem i söt- och saltvatten.

Sweden Water Research deltar i AQUACOSM-plus genom vår forskningsstation vid Bolmen. Genom AQUACOSM-plus kan fem gästforskare få resa och uppehälle betalt genom EU:s forskningsprogram Horisont 2020 för att tillbringa två månader vid Bolmen för att genomföra sina studier eller försök. Sammantaget finansieras över 200 gästforskare på detta sätt på de 60 anläggningarna.

Mer information om nätverket finns här.

För mer information om hur man som gästforskare kan ansöka om tillgång till någon av anläggningarna, läs mer här.

För mer information om det svenska mesokosmsamarbetet SITES Aquanet, besök denna sida eller Aquanet-projektwebb.