Genomförda exjobb

2022

Pilot scale partial denitratation coupled anammox: an evaluation
Tobias Ellingsen, LTH, 2022

How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge
Fanny Blom, LTH, 2022

2021

Exploring Flow Cytometry for Monitoring of Microbial Water Quality During Maintenance of Drinking Water Pipes
Måns Zamore, Lunds Tekniska Högskola, 2021

Återvunnet avloppsvatten, dagvatten eller dricksvatten för bevattning?: En multikriterieanalys över alternativa vattenkällor för bevattning hos Malmö Burlöv Golfklubb
Sara Värnqvist, KTH, 2021

Processes in Public Sector Organisations – Like Flowing Water
Justus Melin och Filip Olsson, Lunds universitet, 2021

Signalframkomligheter för trådlös kommunikation under gjutjärnsbetäckningar
Joakim Sjögren och Nadi Shadida, Lunds Tekniska Högskola, 2021

Detektering av föroreningar i dagvattensystemet
Gustav Wetterbrandt och Markus Ljungqvist Nilsson, Lunds Tekniska Högskola, 2021
Genomfört i samarbete med Miljöbron

More than Rain – A modular rainwater harvesting solution
Lisa Laugs och Elisabeth Langer, Lunds Tekniska Högskola, 2021

Assessing the role of the drinking water distribution system on the bacterial community in public buildings
Zixuan Zhang, Lunds Tekniska Högskola, 2021

Kan Skåne uppnå en cirkulär förvaltning av näringsämnen – En systemanalys över mat- och restströmssystemet i Skåne
Emma Enström, Lunds universitet och Sharareh Fa, Göteborgs universitet, 2021

Evaluating the suitability of carbon source from fermentation of primary filter sludge for biological nutrient removal
Sanna Sahlin, Lunds Tekniska Högskola, 2021

Återvunnet vatten – Använda renat avloppsvatten i processen
Emmelie Ek, Högskolan Kristianstad, 2021

Investigation of sustainable methods to reduce water hardness in drinking water treatment plants
Élise Karlsson Faudot, Lunds universitet, 2021
Genomfört i samarbete med Miljöbron

2020

En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda ARV
Agnes Danielsson, Louise Hagman, Johan Hjälmén, Pontus Lilliehorn, Louise Petersson, Chalmers Tekniska Högskola, 2020

Trädgård eller stengård?
Birk Andersson, Lunds universitet, 2020

Technical Possibilities of Wastewater Reclamation for Potable Use in Hurva, Scania 
Esmeralda Frihammar, Uppsala universitet, 2020

Karaktärisering av kommunalt avloppsvatten – Partikelstorleksfördelning och sammansättning av COD
Sara Tebini, Lunds Tekniska Högskola, 2020

Polymerberedning med återvunnet vatten
Syazwanee Durohad, Lunds Tekniska Högskola, 2020

Partial denitrification as nitrite procider for mainstream anammox
Felix W. Holmin, Lunds Tekniska Högskola, 2020

From trash to treasure – En undersökning av kvartersnära återbruk i Sverige
Maja Dahlbom, Lunds universitet, 2020

2019

Reuse of treated wastewater in industrial symbiosis
Greta Bürger, Lunds Tekniska Högskola, 2019

Kan dagvatten förorena vattentäkten i Hurva?
Johan Andersson, Lunds universitet, 2019