Tobias Hey

Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis: Concepts and potentials

Disputerade 2016-12-09

Länk till publikationen

Om avhandlingen


I Sverige behandlas avloppsvatten i princip genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. De olika stegen i reningsprocessen kräver olika mycket energi och plats. I och med att våra städer växer och genererar mer avloppsvatten så kan följden bli att kapaciteten för befintliga avloppreningsreningsverk behö-ver utökas. Samtidigt förväntas skärpta reningskrav med tanke på andra föroreningar som finns i avloppsvatten, till exempel olika läkemedelsrester, som kommer behöva ytterligare rening. En följd är därför att både mer plats och energi sannolikt kommer att behövas.

I sin forskning har Tobias Hay tittat på möjligheten att rena avloppsvatten utan den biologiska reningen, som kräver stor plats och energi. En möjlighet är att använda olika fysikaliska tekniker som kan skilja av ämnen från en storlek som är större än ett hårstrå till en storlek som man inte ens kan se i ett mikroskop. Teknikerna kan liknas vid flera silar i rad med allt mindre öppningar. De olika teknikerna som testats är mikrosilning, mikrofiltrering och framåtriktad-osmos.

I pilotanläggningen på Källby avloppsreningsverk, Lund, testades olika behandlingskoncept för avloppsvatten. Slutsatsen är att det är fullt möjligt att rena avloppsvatten på mekanisk väg. Tekniken är i första hand intressant för små- och medelstora reningsverk som har utsläppskrav för kol och fosfor. Kväve avskiljs däremot inte i tillräckligt hög grad, vilket oftast är nödvändigt för stora reningsverk. Samtidigt kan mer biogas produceras, så mycket att anläggningens hela elektricitets- och värmebehov kan täckas. Samma mängd avloppsvatten kan behandlas på minst halva ytan jämfört med befintliga avloppsreningsverk. Förhoppningen är att arbetet ska kunna bidra till en mer effektiv avloppsvattenrening där både energi och plats kan sparas.

Kontakt

Kontakt Tobias Hey