SWR Årsredovisning 2020 slutlig version

Årsredovisning 2020