20210804_Kids and barley liten

Två barn i ett kornfält.