Sweden Water Research-dagen 25 november 2016

Snart är det dags för andra upplagan av Sweden Water Research-dagen, en heldag fylld med forskningsresultat, inblickar och utblickar. Varmt välkommen!

NÄR Fredagen den 25 november
SISTA ANMÄLNINGSDAG – anmälningstiden har gått ut
VAR Hörsalen på Medicon Village, Lund. Konferenslokalen ligger i bottenplan med ingång via parkeringsplatsen bakom restaurangbyggnaden
VEM Bjud gärna med dina kollegor, samarbetspartners och andra intresserade

8.30-9.00 Kaffe och macka

9.00-9.15 Håkan Fäldt, styrelseordförande i Sweden Water Research hälsar välkommen och moderator Maria Nordblad Stålgard presenterar dagen

9.15-9.40 2016 i Sweden Water Research perspektiv – forskningscheferna Marinette Hagman, Kenneth M Persson och HB Wittgren sammanfattar.

9.40-10.15 Lyssna till forskarna som disputerar i år
Katharina Lührig
Bacterial Communities in Drinking Water Biofilms
Angelica Lidén Safe drinking water in a changing environment, membrane filtration in a Swedish context
Tobias Hey Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis

10.15-10.45 Paus med kaffe, kaka och frukt

10.45-11.30 Om värdet av åtgärder mot översvämningar – Jonas Nordström är docent i nationalekonomi vid Lunds och Köpenhamns universitet. Jonas forskar framförallt inom områdena miljö- och hälsoekonomi samt hållbar konsumtion.

11.30-12.00 Varför vänta tills skadan är skedd? – Jesper König, projektledare Pipestatus – statusbedömning av ledningsnät, och Annika Malm, SP Urban Water

12.00-13.15 Lunchpaus

13.15-14.00 Fyra forskare gånger sju minuter med Sweden Water Research doktorander:
Emma Fältström Uppströmsarbete: Vad, varför och hur?
Strategier för att minska miljöföroreningar i vattnets kretslopp och kretsloppet av näringsämnen med speciellt fokus på mikroplaster.
Shifteh Mobini Om Malmö varit danskt – en jämförelse av ansvar och ekonomi
Hur regleras översvämningsskador i Danmark och hur hade situationen varit för VA-huvudmän här om vi har haft de reglerna.
Kristjan Pullerits Användning av flödescytometri i dricksvatten
Modern DNA-teknik för att snabbt undersöka bakteriefloran i dricksvatten
Maja Ekblad Nedströmsarbete: Vad, varför och hur?
Vad innebär nedströmsarbete, varför arbeta nedströms och vilka metoder kan tillämpas när fokus ligger på att reducera utsläppet av organiska mikroföroreningar till recipienter?

14.00-14.30 Hur hanterar vi översvämningar i våra städer på ett hållbart sätt? Johanna Sörensen är doktorand vid Teknisk Vattenresurslära, LTH. Hon har tidigare jobbat som ingenjör på konsultföretag i Köpenhamn där hon framför allt arbetade med hydraulisk modellering av kombinerade avloppsnät, klimatanpassning och översvämningskartering.

14.30-15.10 Paus med kaffe och kaka

15.10-15.30 WIN Water – Nätverk för innovation – Maria Sätherström Lantz, verksamhetsansvarig för WIN presenterar ett nätverk med mycket energi, där behovsägare och entreprenörer möts kring vattenrelaterade utmaningar med hjälp av öppen innovation.

15.30-15.50 Regional dricksvattenstrategi – vikten av samverkan – Anna-Karin Rasmussen, vattenhandläggare och geolog på Länsstyrelsen Skåne berättar om den första regionala vattenförsörjningsplanen, vad vi ”glömde” och varför samarbete var nödvändigt.

15.50-16.00 Avslutning

Här kan du läsa hur du hittar du till Medicon Village, med buss eller bil. Där finns också information om parkeringsmöjligheter: medicon_village_buss_parkering