kenneth_stacy_check

Kenneth M Persson lämnar över checken på 3 miljoner SEK till Lunds universitets Stacey Sörensen