AGNES – Figur 1. Flyer

Aeroba granuler är en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk.