Klimatarbete från Paris till Skåne – Marianne Hall