Hallå där Kristjan Pullerits som disputerar på fredag

På fredag den 4 december försvarar vår doktorand Kristjan Pullerits sin avhandling. Vi passade på att ställa några snabba frågor till Kristjan inför disputationen.

På fredag den 4 december kl 9.00 försvarar vår doktorand Kristjan Pullerits sin avhandling ”Impact of Drinking Water Treatment and Pipe Biofilms on Bacterial Dynamics in the Distribution System”. Inför disputationen passade vi på att ställa tre snabba frågor till Kristjan. Vill du vara med på disputationen via Zoom så går det bra – här hittar du information och länk  till disputation.

Hej Kristjan, hur känns det att snart vara klar?

-Det är väldigt roligt att se allt sitt jobb bli till en bok i form av en avhandling som jag hoppas kan bidra med ökad kunskap och förståelse kring mikrobiologi och dricksvatten. Jag tycker också det känns som att man avslutar ett kapitel vilket är lite vemodigt, det finns så mycket mer som man skulle kunna undersöka och försöka förstå!

Vad har varit det mest spännande under din tid som doktorand?

-Hela doktorandtiden har varit en väldigt trevlig resa i allt från kontakten med VA-organisationer, samarbetspartners, handledare och kollegor till att ta prover ute i fält, labbarbete, dataanalys, tolkning av resultat och förmedla resultaten både till experter inom ämnet och en bredare publik. Inom mina projekt har moderna analysmetoder utmynnat i stora mängder data. Om jag ska lyfta något specifikt så har det varit dataanalysen av all data som varit väldigt spännande och roligt att jobba med!

Vad tänker du göra när du är klar som doktorand?

-Jag kommer jobba vidare med dataanalys som dataanalytiker på ett spännande företag som heter Olink Proteomics där de utvecklar och tillverkar produkter och tjänster kring proteinbiomarkörer.

Om Kristjan

Länk till Kristjans avhandling ”Impact of Drinking Water Treatment and Pipe Biofilms on Bacterial Dynamics in the Distribution System”

Här hittar du mer information om och kontaktinfo till Kristjan Pullerits