Fastighetsnära rening - Sweden Water Research

Fastighetsnära rening

En del av projektet ISWIM fokuserar på tekniska lösningar för fastighetsnära rening av dagvatten för direkt användning i fastigheten.

Projektet ISWIM omfattar också rening av dagvatten nära fastigheter i den täta staden, där mark och ytor är begränsade. Att ta vara på dagvatten är ett av många initiativ för att minska dricksvattenanvändning och bidra till det hållbara samhället. ISWIM verkar i nära samarbete med projektet REWAISE och jobbar för att vidareutveckla de initiativ som tagits.

ISWIM bygger på att vatten, till exempel renat dagvatten också måste få acceptans och plats i samhället. Samhällsvetenskapliga lösningar för hur man anpassar den tekniska nivån till samhället är därför en del av forskningsområdet.