Designsprint - Sweden Water Research

Designsprint

Designsprint är en metod för att snabbt lösa stora utmaningar, skissa på idéer eller bygga och testa en prototyp. I projektet ISWIM används den för att komma fram till en ny teknik för att rena dagvatten.

Målet med en designsprint är att på ett effektivt sätt lösa stora utmaningar och testa nya idéer. Det är en tidsbegränsad process som syftar till att svara på affärskritiska frågor, definiera mål, testa idéer och validera hypoteser innan man lägger resurser på att bygga någonting nytt.

En designsprint pågår i sin ursprungliga form i fem dagar och består av givna, väldefinierade steg. Ett team med olika kompetenser samlas för att fokusera på att lösa en specifik utmaning. Sammansättningen av teamet, och de experter som kallas in vid vissa tillfällen, är viktig för att komma fram till en lösning på utmaningen man identifierat.

I ISWIM är det förberedande arbetet inför sprintveckan viktigt för att på ett transparent, effektivt och kreativt sätt kartlägga, skissa, diskutera och prioritera de reningslösningar som anses mest relevanta att testa i Värpinge. Projektet följer alltså inte de traditionella stegen för en design-sprint rakt av, utan anpassar och utvecklar sprinten utifrån projektets behov.

Designsprint för Värpinge

Med hjälp av designsprintmetoden ska projektet ta fram prototyper utifrån:

  • Tekniska utsläppskrav
  • Praktisk tillämpning
  • Ekonomi
  • Utrymmesbegränsningar
  • Allmänhetens acceptans

Designsprintmetoden utvecklades ursprungligen av Jake Knapp på Google Ventures.