Pilot för grundvattenoptimering - Sweden Water Research

Pilot för grundvattenoptimering

LBVAs grundvattentäkter är pilotområde för DHIs arbete med prognosmodeller för grundvattentillgång. Modellerna genererar prognoserna för framtida grundvattennivåer i tre av LBVAs täkter.

Modellerna är etablerade med så kallad machine learning och har tränats mot historisk data för bland annat vattennivå i brunnar, nederbörd, temperatur och säsongsvariation. En verifiering av modellerna har gjorts med mycket goda resultat och de första prognoserna för den kommande, ibland kritiska, sommarperioden har gjorts. I dagsläget kan prognoser ges för sex månader framåt. Prognossystemet utgör ett utmärkt verktyg för tidig varning för vattenbrist och möjlliggör planering av tidiga åtgärder för att förhindra eller lindra effekterna av låga grundvattennivåer. Under den avslutande delen av projektet planeras det för en vidareutveckling av systemet som möjliggör utvärdering åtgärder och dess effekt på framtida grundvattennivåer. I piloten tillämpas systemet på grundvattentäkter men värt att veta är att metodiken är direkt överförbar till ytvattentäkter.

Kontaktperson: Erik Mårtensson, DHI