Utvecklingsingenjör till VA SYD

VA SYD bedriver projekt inom verksamhetsnära forskning och utveckling (FoU), ibland på egen hand men oftast tillsammans med andra VA-organisationer, universitet, forskningsinstitut och företag. För att öka förändringshastigheten inom frågor som alternativa avloppssystem, effektivare och miljövänligare avloppsrening samt framtidens slamhantering utökar vi med en utvecklingsingenjör.

Som utvecklingsingenjör kommer du arbeta med att;

  • identifiera och prioritera FoU-behov
  • upprätta och ansvara för handlingsplaner för att lösa FoU-utmaningar
  • initiera, leda och arbeta i FoU-projekt
  • söka externa projektmedel.
    Du kommer att tillhöra enheten Strategi & Utveckling på avdelningen Teknik & Utveckling där dina närmaste kollegor jobbar med strategiska vägval och utveckling. Då FoU-projekt bedrivs på hela VA SYD så kommer du arbeta tillsammans kollegor från alla avdelningar på VA SYD. Delar av ditt arbete kommer ingå i forskningsbolaget Sweden Water Researchs verksamhet.

Sök tjänsten senast 2 januari 2022. 

All information om tjänsten samt möjlighet att ansöka finns här (länk till vasyd.se)