Bolmen-Foto-Bertil-Hagberg-Sesamphoto

Foto på Bolmen: Sydvatten