Testbäddar och living labs

En del av vårt arbete är de testbäddar och living labs som vi driver i samarbete med våra ägarbolag. Vi arbetar från källa till hav med testbäddar inom dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.

Vi arbetar från källa till hav och testbäddar inom dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. I vårt nätverk finns VA-bolag, innovationsbolag, kommuner, företag, forskare och studenter. Vi har tillgång till lokaler, laboratorier och hög kompetens från både specialister inom området och relevanta aktörer.

Här hittar du våra testbäddar

Här kan du läsa vidare om våra testbäddar och möjligheter.