Ultrafiltrering_72dpi

Skrapa i dricksvattenrör som tar prov på biofilmen.