Kontakt - Sweden Water Research

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till alla partners i projektet

Kontakt

Projektledare

VA SYD/Sweden Water Research

David Gustavsson

Projektdeltagare

Gryaab

Dag Lorick

Högskolan i Borås

Anita Pettersson

Kungsbacka kommun

Maurice Bourne

Lidköping miljö och teknik

Gudrun Magnusson

Linnéuniversitetet

Ann-Mari Fransson

Lunds Tekniska Högskola

Åsa Davidsson

Orkla Foods Sverige

Lars Lundahl

RISE Research Institutes of Sweden

Solveig Johannesdottir

Sveriges Lantbruksuniversitet

Cecilia Sundberg

Svenskt Vatten

Klara Westling

Sweden Water Research

Nina Steiner

VA SYD

David Gustavsson

VIVAB

Moshe Habagil

Värpinge Grön LivsCultur

Håkan Rasmusson