Swedenwaterresearch logotype drop
Här hittar du nyheter och uppdateringar för Testbädd Ellinge.

Aktuellt från testbädd Ellinge

Aktuellt från Testbädd Ellinge

Specialist på materialkarakterisering på besök

Igår besökte Nils Skoglund, universitetslektor vid Thermochemical Energy Conversion Laboratory på Umeå universitet, pilotanläggningen på Ellinge avloppsreningsverk.

Andra slambiokolskonferensen söker talare!

Den andra svenska slambiokolskonferensen arrangeras 15-17 oktober 2024 i Malmö. Vi söker nu talare och utställande företag till konferensen. Vi har precis påbörjat arbetet med programmet och tar gärna emot förslag.

Stormöte inom Testbädd Ellinge

Tisdagen den 19 mars samlades 24 personer från Testbädd Ellinges grundorganisation för ett möte i Eslöv för att diskutera hur arbetet med testbädden går och, inte minst, för att titta på pilotanläggningen.

Examensarbete om biokol i anaerob rötning

Flera vetenskapliga rapporter de senaste åren indikerar att tillsatts av biokol till anaerob rötning kan öka biogasproduktionen och förbättra stabiliteten i processen.

Roslagsvatten satsar på pyrolys

Sveriges första pyrolysanläggning på ett avloppsreningsverk kommer att byggas på Magretelunds ARV i Österåkers kommun. Vi har ställt ett par frågor till Aleksandra Lazic, utredningsingenjör på Roslagsvatten AB, om att satsa på slampyrolys.

Kick-off i projektet om fosfortillgänglighet

I början av januari hade Svenskt Vatten Utveckling-projektet Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol sin kick-off-träff.

3,6 miljoner från Interreg Baltic Sea Region

Testbädd Ellinge har fått ekonomiskt stöd från Interreg Baltic Sea Region via deltagande i projektet CiNURGi. Det säkerhetsställer att VA SYD kan fortsätta driften av testbädden efter att Vinnova-projektet tar slut i december 2024.

Ytterligare försening av uppstarten av piloten inom Testbädd Ellinge

I förra veckan meddelade Aquagreen ytterligare en förskjutning. Överlämningen kan ske först andra halvan av juni 2024.

Slambiokol som adsorbent av läkemedelsrester

Ett av Testbädd Ellinges första examensarbeten är nu igång! Veronika Jörntell ska titta på slambiokols förmåga att adsorbera läkemedelsrester vid avloppsvattenrening.

Stort intresse för samfinansiering som idé

Tillsammans med föreningen Klimatkommunerna arrangerade Testbädd Ellinge under onsdagen den 17 januari 2024 ett digitalt samtal om slambiokol och samfinansiering.

Stort intresse för Testbädd Ellinge

I senaste numret viks två hela uppslag till detta. Plus omslaget!

Följ med på studiebesök till Testbädd Ellinge

Den 21 och 29 maj 2024 ordnar Testbädd Ellinge studiebesök till pilotanläggningen för slamtorkning och -pyrolys på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv.

Följ med till Testbädd Ellinge på en filmad visning av anläggningen.

Aktuell forskning om slambiokol

Tisdagen den 22 november gjorde projektledare David Gustavsson ett gästspel på projektet Boost Nordic Biogas webbinarium om ”Pyrolysis of sludge to obtain biochar”.

Välkommen Hamza, ny drifttekniker på plats!

I två veckor har vår drifttekniker inom Testbädd Ellinge varit på plats på Ellinge ARV. Hamza Rslan heter han och är inhyrd från konsultföretaget Start-up.

VA-guidens podd pratar slambiokol med David Gustavsson

Kan slambiokol vara ett alternativ för att cirkulera fosfor och få till ett giftfritt kretslopp? Vilka för- och nackeldar har pyrolys av slam? David Gustavsson, forskningsledare på VA SYD och Sweden Water Research svarar på frågor och berättar om arbetet med slambiokol på Testbädd Ellinge.

Exjobbare sökes

Vi har två riktigt spännande förslag på exjobb kopplade till Testbädd Elllinge, båda för våren 2024. Det ena heter ”Carbon stability in sludge biochars”, det andra ”Sludge biochar as an absorbent for pharmaceutical residues”. Sprid gärna!

Digital workshop

I måndags anordnade Testbädd Ellinge en digital workshop om systemanalys av slambiokolssystem.

Hur tillgänglig är fosforn i slambiokolet?

Den 21 september hölls ett förmöte inför projektet Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol i vilket vi ska studera fosfor- och tungmetallupptag i en fyraårig växtstudie. Dorette Müller-Stöver och Jakob Magid besökte då VA SYD och Testbädd Ellinges projektledare David Gustavsson för att diskutera projektet.

Nu monterar vi piloten på Testbädd Ellinge

Alla delarna till piloten är på plats på Ellinge och testbädden tas i bruk i höst. Under andra halvan av november börjar Aquagreen testa anläggningen med slam och VA SYD hoppas kunna ta över anläggningen precis innan jul. Dansk Stålmontage genomför monteringen av maskinutrustning och rör, Da-Tek sköter elinstallationen av pilotanläggningen.

Slutkonferens Rest till Bäst

En rad resultat presenterades på projektet Rest till Bästs slutkonferens den 13 september. Testbädd Ellinge presenterade sitt projekt på konferensen vid ett bord i pauserna, därutöver deltog David Gustavsson i ett panelsamtal på scen där testbäddens syften och mål lyftes fram.

Andra svenska konferensen om slambiokol

Nästa år, 15-17 oktober 2024, anordnas 2nd Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar. Denna gång genomförs konferensen i Medborgarhuset i Eslöv, strax norr om Malmö, med studiebesök till pilotanläggningen på Ellinge avloppsreningsverk under sista dagen.

Pilotanläggningen på Ellinge ARV försenad

Uppstarten av pilotanläggningen på Ellinge avloppsreningsverk (ARV) är försenad ytterligare. De första slampartierna kommer att pyrolyseras i oktober i stället för i augusti som tidigare planerats. Leverantören Aquagreen kommer att vara plats in i december för att trimma in anläggningen.

Testbädd Ellinge på Biochar Summit 2023

På workshopen Sewage sludge pyrolysis in the FPR på Biochar Summit 2023 i Helsingborg berättade en rad forskare sina arbeten med slambiokol, Testbädd Ellinges projektledare var en av dem. Läs en kort sammanfattning här.

Testbädd Ellinge med när avfall stod i nytt fokus

I mitten av mars samlades avfallsintresserade människor från Sveriges alla hörn i Göteborg för konferensen Avfall i Nytt Fokus. Under sessionen som handlade om attityder och potentialer kring slamåtervinning var Dag Lorick med och berättade om Gryaabs syn på pyrolys och om arbetet som utförs i Testbädd Ellinge.

Intresseanmälan – torka och pyrolysera ert slam i Testbädd Ellinge

I augusti 2023 kommer pilotanläggningen inom Testbädd Ellinge påbörja sin drift. Projektet söker nu intresserade VA-bolag som vill skicka sitt slam till anläggningen.

EBI arbetar för att inkludera slambiokol i FPR

Sedan sommaren 2022 finns EU:s Fertilising Products Regulation (FPR) på plats för gödselmedel inom EU. Avloppsslam som substrat för pyrolys som sedan kan användas som gödselmedel, slambiokol, är inte med i FPR. European Biochar Industry (EBI) har nu publicerat ett så kallat position paper gällande pyrolys av avloppsslam och slambiokol.

Leveransen av pilotanläggningen är försenad

I april 2022 slöts avtal med det danska företaget Aquagreen om leverans av en ångtork och en pyrolyugn med tillhörande utrustnings till Testbädd Ellinge. Enligt den preliminära tidplanen då skulle piloten startas i december 2022. Driftstart förväntas nu ske i augusti 2023.

Första studiebesöket till Testbädd Ellinge genomfört!

Testbädd Ellinge har nu tagit emot sitt första studiebesök. En studietur till Sverige inom Food & Bio Cluster Denmark, denna gång med fokus på biokol, genomfördes 26-27 oktober.

Summering av 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar

Den 11-12 oktober anordnade Testbädd Ellinge den första svenska konferensen om slambiokol i Malmö. Konferensen lockade 122 personer från 14 olika länder.

Snart dags för pyrolyskonferensen 11-12 oktober

Den 11-12 oktober anordnar Testbädd Ellinge 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar i Malmö med studiebesök till Fårevejle avloppsreningsverk den 13 oktober. Nu har det detaljerade programmet för konferensen släppts!

Slam studeras i labbet på Högskolan i Borås

Labbförsök med pyrolys av avloppsslam och sampyrolys med t ex bageriavfall pågår på Högskolan i Borås. Fokus för försöken är tungmetallavskiljningen, d v s att tungmetallerna avgår i gasfaen.

Slam levereras i storsäck till Testbädd Ellinge

För någon vecka sedan testade vi på Ellinge ARV om det funkar för oss på verket att föra det avvattnade slammet från slamutlastningen till en storsäck. Det gick bra!


Warning: Trying to access array offset on false in /home/swedenwa/live_html/wp-content/themes/swr/templates/content-section-medium-pushes.php on line 6

Warning: Trying to access array offset on null in /home/swedenwa/live_html/wp-content/themes/swr/templates/content-section-medium-pushes.php on line 6

Första svenska konferensen om slambiokol

Välkommen till den första svenska konferensen om slambiokol, som hålls i Malmö den 11-12 oktober 2022.

Studiebesöket till Nordens första fullskala lockade många

Den 25 maj anordnade Testbädd Ellinge ett studiebesök till det danska företaget Aquagreens huvudkontor och pilotfaciliteter i Roskilde samt till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam i fullskala på Fårevejle Renseanlæg som driftas av Odsherred Forsyning.

Nya affärsmöjligheter med biokol

Biokol har potential att vara en del av lösningen både för klimatutmaningen och för slamhanteringen, inklusive näringsåterföring. Men det finns väldigt många frågor kring den framtida affären för biokol som måste besvaras.