Supermätpunkterna - Sweden Water Research

Supermätpunkterna

Detta projekt var en uppföljning till arbetet som skett på tema Supermätpunkten under de gånga åren.

Arbetet med att testa ny teknik och ta fram koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet har nu utvecklats vidare. Det här projektet eftersträvade att kunna ersätta tidskrävande analysmetoder med ibland upp till en veckas väntetid innan vi kunde fastställa dricksvattenkvaliteten.

I projektet Supermätpunkterna samarbetade VA SYD, Sydvatten, Sweden Water Research och NSVA för att mäta vattenkvalitet med flödescytometri med hjälp av onlineinstrument. Under ett helt år, sommar 2022 till sommar 2023, samlades flödescytometrisk data. Denna data korrelerades med övrig information från VA-bolagen, såsom hydraulisk information, ordinarie laboratorietester, samt kända drifthändelser. Informationen krävdes för att bygga vidare på förståelsen för hur ett koncept för online dricksvattenkvalitetsmätning skulle kunna se ut.

Projektet använde en rad flödescytometriska instrument för att övervaka bakteriehalten i dricksvattendistributionen på ett flertal punkter i ledningsnätet. Dessa punkter utvärderades för att kunna svara på frågan var man borde etablera mätpunkter i framtiden.

Detta datainsamlingsprojekt är ytterligare en viktig pusselbit i arbetet med att etablera onlinemätning av dricksvattenkvalitet i större skala. Arbetet med frågorna drivs vidare inom projektet Implementering av online-mätning av vattenkvalitet.

  • Förstå hur kvaliteten på dricksvattnet varierar över året och säsonger
  • Förstå hur online flödescytometri kan hjälpa oss övervaka kvaliteten på dricksvatten i nära realtid
  • Vidareutveckla koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet