Supermätpunkten - Sweden Water Research

Supermätpunkten

Ett projekt med målet att ta fram ett koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet. Visionen är att vara snabbare än bakterierna!

Vår vision är att vara snabbare än bakterierna! Vår mission är att inom en snar framtid kunna mäta dricksvattenkvaliteten, ur olika aspekter, online. Vi strävar efter att på sikt kunna ersätta de tidskrävande analysmetoder som idag innebär att vi behöver vänta upp till en vecka innan vi kan fastställa dricksvattenkvaliteten.

Hösten 2019 påbörjade vi arbetet med att ta fram ett koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet. Arbetet genomförs av VA SYD och Sydvatten i nära samverkan med NSVA och med statligt stöd från Havs- och vattenmyndigheten, genom Länsstyrelsen i Skåne.

Inom projektet testar och utvärderar vi olika nya tekniker. Det finns en del spännande nya instrument på marknaden men vi behöver undersöka vad som fungerar för oss och hur vi bäst använder dem. De två instrument som hittills testats är en partikelräknare från Uponor och en portabel flödescytometer från Bactosense. Men konceptet för onlinemätning är mer än bara vilka tekniker som ska användas. Vi arbetar också med den hydrauliska aspekten – var i nätet ska mätpunkterna placeras för att bli så effektiva som möjligt?

Vårt långsiktiga mål är att snabbt kunna få information om kvalitetsändringar i dricksvattnet, så att vi snabbt kan vidta åtgärder och minska risken för omfattande störningar hos våra kunder. Under 2021 kommer vi bland annat ska bygga nya mätpunkter, testa tekniken och utveckla vårt arbete kring hantering av all data som mätpunkterna genererar.

  • Utveckla ett koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet
  • Testa nya tekniker och instrument
  • Fastställa var i distributionsnätet som mätpunkterna ska placeras