Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.


Warning: Undefined array key "posted_params_next_page" in /home/swedenwa/live_html/wp-content/themes/swr/functions-project-archive.php on line 128

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Östersjöns vågor och strand

Avslutade projekt

BONUS CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön.

Dagvattendamm i ett grönområde, höghus i bakgrunden

Avslutade projekt

Carescape of blue-green solutions in everyday life: Exploring the socio-materiality of a technical infrastructure

DOKTORANDPROJEKT Misagh är arkitekt, intresserad av arkitektur och stadsdesign i relation till hållbar urban översvämningshantering…

Fyra små glasflaskor med olikfärgat innehåll

Pågående projekt

Decentraliserad rening av avloppsvatten

I stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg källsorteras avloppsvattnet i två fraktioner, gråvatten och svartvatten. Området ska…

Avslutade projekt

Den mikrobiella bussresan

Är det samma grupper av bakterier som finns i vattendroppen när den lämnar vattenverket, som när den passerar olika ställen längs resan i ledningsnätet? Det tar vi reda på i detta projekt.

Avslutade projekt

Den Varma och Rena staden

Två koncept för avloppsvattensrening har tagits fram i initieringsprojektet, vilka kommer att testas och utvärderas….

Pågående projekt

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk

Utveckling och implementering av digitala tvillingar inom avloppsvattenrening innebär en innovativ och radikal omställning av…

Illustration av en svävande kub med taggiga kanter som lyses upp innifrån.

Pågående projekt

DISCO – Digitala lösningar för klimatanpassning

Digitala lösningar som AR, VR och digitala tvillingar kan omvandla stora och varierade datamängder till…

Foto på Bolmen: Sydvatten

Avslutade projekt

Doktorandprojekt: Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar

Projektet handlar om att förstå hur Bolmens hydrologi påverkas av och påverkar brunfärgning i vattnet.

Avslutade projekt

EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning

Sedan mer än femtio år tillbaka har grundvattenbildningen ökat vid tillståndsgivna uttag från Kristianstadsslättens kritberggrund….

Avslutade projekt

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.

Avslutade projekt

FanpLESStic-sea

Projekt som sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Målet är ökad kunskap om spridningsvägar och källor, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.

Fingeravtryck från fyra olika typer av vatten där de olika färgerna avser vattentyp.

Avslutade projekt

Flödescytometri – en snabb metod för att studera bakterier i vatten

Flödescytometri ger nya möjligheter att snabbt studera och följa alla bakterier i vattnet, genom vattenverk och i ledningsnät.