Swedenwaterresearch logotype drop
Här hittar du nyheter och pressmeddelanden om vad som sker löpande inom Reco labs verksamhet.

NYHETER OCH PRESS

Tre Rör Ut och Reco lab figurerar ofta i media och tar löpande emot såväl inhemska som internationella studiebesök.

Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig!

Fem snabba frågor

1. Vad är Tre Rör Ut?
Tre Rör Ut är ett system för insamling av mat- och toalettavfall i fastigheterna på Oceanpiren i stadsdelen Oceanhamnen i centrala Helsingborg. Tre Rör Ut består av ett trerörssystem som leder ut toalettavfall, matavfall respektive BDT-vatten (bad, dusch och tvättvatten) i tre separata rör ut från fastigheterna och vidare till Reco labs anläggning.

2. Vad är Reco lab?
Reco lab är en förkortning av Recovery lab, Sweden. Recovery lab är en byggnad (vilken i nuläget är under uppbyggnad) som är kopplad till de tre rören. Den innehåller tre funktioner; ett showroom där utbildning och nya värdekedjor för återvunna resurser skapas, en utvecklingsanläggning där framtidens återvinningsverk testas i praktiken och en testbädd där det ska gå att testa ny teknik och nya tjänster i anslutning till matavfall och avloppsvattenrening.

3. Vem har skapat Reco lab?
Reco lab är ett initiativ taget av NSR, NSVA och Helsingborgs Stad för att testa och utveckla nya hållbara alternativ till matavfalls- och avloppshantering.

4. Vad är syftet med Reco lab?
Att testa och utveckla ny teknik och nya tjänster för matavfall och avloppsvattenhantering för att bidra till ökad hållbarhet.

5. När ska Reco lab öppna?
Målet är att driftsätta Reco labs utvecklingsanläggning under våren 2021. Därefter öppnar showroom och testbädd.