Mistra InfraMaint - Sweden Water Research

Mistra InfraMaint

Mistra InfraMaint är ett omfattande forskningsprogram kring infrastruktur, som ger kommuner och VA-verksamheter bättre underlag att bygga sina beslut om underhåll på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara.

Flera stora svenska universitet och högskolor deltar i programmet tillsammans med ett dussin kommuner och VA-bolag. Sweden Water Research deltar i programmet med två doktorander.

Martin Bjarke är anställd hos VA SYD sedan 2020 och arbetar i delprojekt 1.6a ”Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut”.

Sara Roth är anställd på Sweden Water Research sedan 2022 och knuten till NSVA i sitt arbete med delprojekt 1.A ”Klimatanpassning av urbana dagvattensystem”.

Finansiering

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, satsar över 100 miljoner kronor sammanlagt i fas 1 och 2. Deltagande partners i form av forskningsinstitut, universitet och kommuner/VA-bolag satsar lika mycket. Sweden Water Research, VA SYD och NSVA satsar tillsammans drygt 6 miljoner kronor på våra båda doktorander i programmet.

Den övergripande målsättningen för programmet är att bygga och förmedla kunskap om hur vi kan utveckla ett mer hållbart och effektivt underhåll av infrastruktur, genom att använda ny teknologi och nya metoder för tillståndsbedömning, planering och organisation.