Den mikrobiella bussresan - Sweden Water Research

Den mikrobiella bussresan

Är det samma grupper av bakterier som finns i vattendroppen när den lämnar vattenverket, som när den passerar olika ställen längs resan i ledningsnätet? Det tar vi reda på i detta projekt.

Om projektet

Tänk dig att vattendroppen är som en buss och bakterierna är dess passagerare. I projektet ”Den mikrobiella bussresan” kommer vi att ta reda på om samma grupper av bakterier sitter kvar i ”bussen” när den lämnar vattenverket som när den passerar olika ställen längs resan.

Ett av tre delprojekt

Projektet genomfördes som ett av tre delprojekt inom det större projektet Rationell mikrobiologisk analys för distribution av stabil dricksvattenkvalitet med finansiering från Svenskt Vatten Utveckling:

I detta delprojekt, som bedrivs av Sydvatten och VA SYD, undersöktes förändringar i bakteriefloran i vårt vatten under en resa från produktionen på Ringsjöverket, via Lund och Södra Sandby, till Flyinge i Eslövs kommun. Under resans gång utsätts vattnet för nya miljöer och förhållanden så som varierande tryck, flödeshastighet, rördimensioner och anläggningar i form av reservoarer och tryckstegringsstationen.

Vattnets mikrobiella innehåll har analyserats med hjälp av flödescytometri och för att visa på stabiliteten i denna metod har parallella analyser genomförts, hos Sydvatten respektive VA SYD. I projektet har det varit viktigt att inte bara arbeta organisationsöverskridande utan också att involvera kollegor från olika delar av våra verksamheter; utvecklings- och processingenjörer, drifttekniker och laboratorieingenjörer för att nämna några.

Projektledare

Lena Meyer, VA SYD, lena.meyer@vasyd.se och Sandy Chan, Sydvatten, sandy.chan@sydvatten.se

  • Kartlägga hur det mikrobiella innehållet i dricksvattnet förändras mellan Ringsjöverket och Flyinge
  • Bidra till aktuellt SVU-projekt – genomföra ett av tre delprojekt inom studien
  • Bidra till att etablera flödescytometri som metod inom dricksvattenanalys