Biologiska filter i våra vattenverk, doktorandprojekt - Sweden Water Research

Biologiska filter i våra vattenverk, doktorandprojekt

Biologiska filter har används för rening av dricksvatten i över 200 år, men kunskapen om dessa har varit begränsad. I projektet har biofiltrens roll för för rening av vattnet undersökts, för att öka kunskapen och skapa effektivare och säkrare biologiska filter för framtiden.

Projektet var Sandy Chans doktorandprojekt.

Ett biologiskt filter fungerar genom att vatten pumpas in i filtret och sjunker långsamt genom sanden. På varje sandkorn i dessa filter finns en så kallad biofilm. Biofilmen består av ett samhälle av mikroorganismer som tillsammans kan ta bort både organiska föroreningar och farliga mikrober (bakterier, protozoer och virus).

Både infiltrationsdammar på Vombverket och långsamfilter på Ringsjöverket är så kallade biologiska filter. Syftet med projekt var att undersöka biofilmen i dessa två system. Med hjälp av storskalig DNA-sekvensering har exempelvis biofilmens sammansättning tagits fram från en infiltrationsdamm på Vombverket där vi har tittat på hur vattnets innehåll kan påverka biofilmen. För att ytterligare öka förståelsen om hur de olika filtren fungerar har även ingående och utgående vatten studerats kring långsamfilter på Ringsjöverket med hjälp av DNA-baserad flödescytometri.

Traditionella metoder för att studera bakterier i vatten involverar ett odlingssteg som tar tid och selekterar ut endast några få grupper av bakterier. Med metoden flödescytometri kan man beräkna alla bakterier i vattnet och se om de är levande eller inte. Denna metod tillsammans med DNA-sekvensering möjliggjorde att följa olika långsamfilter och studera floran som fanns i dem. I framtiden hoppas man genom ökad förståelse och bättre mätmetoder kunna optimera och styra biofilmens funktion i biologiska filter för att skapa en effektivare och säkrare barriär.

En av projektets viktigaste upptäckter handlar om långsamfilter, en av de vanligare biologiska vattenreningsmetoderna i Sverige. Sandys resultat visar att vårt dricksvattensystem kan ändra på sammansättningen av bakterier i vårt dricksvatten vilket kan vara en viktig nyckel för att säkra framtidens dricksvatten.

I sin doktorandtjänst har Sandy även arbetat med projekten Flödescytometri – en snabb metod för att studera bakterier i vatten och Ultrafiltrerings påverkan av ledningsnätets mikrobiella biofilm.

Läs mer om Sandys avhandling, ”Processes governing the drinking water microbiome”

• Öka förståelse för biofilmen i biologiska filter
• Bättre analysmetoder för att kunna övervaka biofilmen i dessa filter
• Skapa effektivare och säkrare biologiska filter