Bekämpningsmedel i grundvatten - Sweden Water Research

Bekämpningsmedel i grundvatten

I många kommuner baseras vattenförsörjningen på grundvattenförekomster som finns nära konsumenten.

I Danmark baseras vattenförsörjningen i hög grad på grundvatten och där hittas allt fler bekämpningsmedel och andra ämnen i det grundvatten som används för dricksvatten. Ämnena har använts för att bekämpa ogräs, svampar och insekter sedan 1950-talet.

Även i några av NSVAs kommuner har bekämpningsrester påvisats i grundvattenförekomster. Det här projektet ska därför undersöka vilka processer som kan användas för att avlägsna bland annat bekämpningsmedel och PFAS. Det skulle säkerställa drift så att även mindre vattenverk kan upprätthålla produktionen av dricksvatten.

Projektet syftar till att omvärldsbevaka kunskapsläget av både problematik och möjliga tekniker för att avlägsna bland annat bekämpningsmedel och PFAS. I ett nästa steg kan en pilotanläggning utvecklas och testas som en del av ett ”proof of concept” tillsammans med NSVA.

  • Omvärldsbevakning av kunskapsläget av både problematik och möjliga tekniker för att avlägsna bland annat bekämpningsmedel och PFAS
  • Utveckla och testa en pilot som del av ett ”proof of concept”