Aquanet - Sweden Water Research

Aquanet

I Aquanet studerar vi ekosystemens motståndskraft mot och respons på störningar och miljömässiga förändringar i en sjö.

Det kan till exempel handla om att följa hur ett ekosystem anpassar sig till nya miljömässiga förhållanden. Som hjälpmedel använder projektet mesokosmer, avskiljda bassänger nedsänkta i Bolmen där vi kan manipulera ekosystemen genom att reducera ljustillförseln och tillföra predatorer.

Under 2017 ingick fem stationer i fem sjöar, nämligen Svartberget, Erken, Asa, Skogaryd och Bolmen. Vid stationerna utfördes standardiserat forskningsarbete av lokal personal. Experimenten utfördes på flytande plattformar ute på sjöarna som innehåller 16 stycken mesokosmer. Plattformerna har 64 sensorer för bevakning av parametrar som temperatur, pH, syre, CH4 och CO2 vilka registrerar mätvärden i realtid. Detta genererar stora mängder data och möjliggör studier av ekosystemen i en stor upplösning.

Under 2018 ingår endast Bolmen i forskningsarbetet. Här kan du läsa mer om vad som hänt under 2018.

En flytande forskningsplattform i sjön Bolmen.

En av de flytande plattformarna som innehåller 16 stycken så kallade mesokosmer, med sensorer som bevakar temperatur, ph, syre etcetera.

Projektet har tagit fram ett standardiserat arbetsätt som är identiskt i varje station för att säkerställa att resultaten kan jämföras mellan sjöarna. Detta är viktigt då ett viktigt motiv till projektet är att kunna skilja på generella beteenden hos ekosystemen i alla sjöar från lokala skillnader som kan bero på temperatur, solinstrålning och avdunstning.

Projektet är unikt genom att identiska plattformar med samma försöksupplägg undersöks i en klimatgradient i Sverige från Västerbotten till Småland.

Personal ansvarar för underhåll av plattformen, regelbundna vattenprovtagningar och provberedning vid tillhörande laboratorium. Vidare kommer sammansättningen av bakterier, växtplankton och djurplankton analyseras i vattenproverna på ett centralt forskningslaboratorium.

  • Att bygga upp standardiserade och jämförbara plattformar vid anslutna stationer.
  • Att genomföra ett standardiserat experiment med mesokosmerna vid stationerna.
  • Det långsiktliga målet är att expandera projektet över hela världen och genomföra identiska experimentuppsättningar för ekosystem i olika klimat.