Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 9

Områden: Föroreningar i vattenmiljön
Projekttyper: Alla projekttyper
Fyra sittande kvinnor på rad vid havet.

Urbana bad

Den svenska sommardrömmen handlar ofta om sol, värme och bad. Ett bra badställe är därför viktigt när man planerar semester och fritidsaktiviteter. Men hur står det egentligen till med kvaliteten på våra badvatten – och påverkas den av våra VA-anläggningar? Det tittar projektet Urbana Bad närmare på.

FanpLESStic-sea

FanpLESStic ska öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Projektet arbetar med ökad kunskap om spridningsvägar och källor genom mätningar i olika flöden i samhället, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.

Uppströmsarbete – i dag och i framtiden

Projektet ska kartlägga VA-verksamheternas uppströmsarbete, de metoder, verktyg och arbetssätt som finns tillgängliga samt svårigheter, behov och goda exempel. Resultaten från projektet kommer att ligga till grund för utvecklingen av en modell för ett systematiskt och strategiskt uppströmsarbete.