Spigott
Fokusområde

Biologiskt stabila dricksvatten

Vatten som kommer in i ett distributionssystem måsta vara mikrobiologiskt säkert och biologiskt stabilt. Men vad betyder det egentligen? Det finns ingen enhetlig definition av biostabilitet, men i grunden handlar det om att leverera ett vatten hela vägen till kundens kran utan att det sker en oönskad tillväxt av bakterier i dricksvattnet.

Vår vision är därför att kunna övervaka vattenkvaliteten på nya och snabbare vis. Vi ska ha koll på vattenkvaliteten genom hela vårt system och med hjälp av ny teknik för onlinemätning av vattenkvalitet kunna agera innan kunden drabbas av problem på grund av förändrad dricksvattenkvalitet.

Mikrobiella förändringar - forskning och utveckling framåt

Mikrobiella förändringar i dricksvattnet är ett resultat av interaktioner mellan olika mikroorganismer, bakterier, virus och protozoer. Vilka förändringar som uppkommer beror bland annat på:

  • Tillgång till tillväxtbegränsande näringsämnen
  • Förekomst av desinfektionsmedel
  • Vattentemperatur, uppehållstid, rörmaterial och andra miljöförhållanden
  • Interaktion med biofilmen i ledningarna och med mikroorganismer som lever i biofilmen

Det är också viktigt att förstå att distributionssystemet inte är ett statiskt system utan att det mer kan liknas vid en organism som ständigt utvecklas. Vi byter ut ledningar, lagar läckor, vänder flödesriktningar med mera. Allt detta kan påverka vattenkvaliteten utifrån ett mikrobiellt perspektiv.

Branschen arbetar med forskning och utveckling i syfte att bättre förstå hur olika beredningsmetoder påverkar vattnets biostabilitet. Andra stora framtidsfrågor är hur vi kan utveckla och införa snabbare analysmetoder för dricksvattenkvalitet – de metoder vi använder idag har svarstider på upp till 7 dagar. När vi ersätter metoderna med snabb onlinemätning uppkommer en annan stor framtidsfråga – vad gör vi med all data och hur omvandlar vi data till information, som kan hjälpa oss att förutspå vattenkvaliteten?

Vad jobbar Sweden Water Research med kopplat till fokusområdet?

Inom fokusområde biologiskt stabila dricksvatten bedriver Sweden Water Research forsknings- och utvecklingsprojekt kring vattenkvalitet i allmänhet och biostabilitet i synnerhet.

Vi tittar på hela kedjan från råvattentäkt till kund. Vi bedriver riktade projekt och testbäddsverksamhet i syfte att anamma ny teknik för dricksvattenkvalitetsmätning men understödjer också forskning kring en djupare förståelse av begreppet biostabilitet och hur olika beredningsteknikers samt ledningsnätets inverkan på biostabiliteten. En av våra styrkor är vår nära samverkan mellan forskare, ingenjörer, drift- och laboratoriepersonal.

Mål för fokusområdet

År 2025 ska vi​:

  • Vara en innovationshub för nya metoder för onlinemätning av dricksvattenkvalitet
  • Mäta dricksvattenkvalitet online, data ska genom AI interagera med vår hydrauliska realtidsmodell över distributionssystemet
  • Ha bidragit till ökad förståelse för vad biostabilitet innebär och hur det kan uppnås

Fokusområdesledare
Ellen Edefell
ellen.edefell@swrab.se
0768-305616

Medarbetare i projekt inom fokusområdet