Vattenstämman 2017: samverkan, kommunikation och mikroplaster

Den 16-17 maj var det 2017-års Vattenstämma, detta år i Karlstad. Sweden Water Research var på plats och deltog både i utställning och föreläsningar.

Några övergripande teman för årets Vattenstämma var:

  • Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?
  • Torka och översvämning – hur förbereder vi oss för kriserna?
  • Tillståndet i VA-Sverige

Både Carina Svensson, ny styrelseordförande för Sweden Water Research, och Ulf Thysell, vd för Sweden Water Research var två av talarna i programmet. Några framträdande nyckelord för året var samverkan, kommunikation och hållbarhet, som många av föreläsningarna kom in på.

Jing Li, doktorand, och Ulf Thysell, vd, i montern.

Jing Li, doktorand, och Ulf Thysell, vd, i Sweden Water Research-montern på Vattenstämman 2017.

Mikroplaster ett hett ämne

I Sweden Water Research-montern gjordes också en, helt ovetenskaplig, undersökning om vilka ämnen som besökarna på stämman tyckte var viktigast att rena bort från vattnet. Valet stod mellan kadmium, PFAS och mikroplaster. 10 procent av de 600 deltagarna på stämman röstade och vinnare blev mikroplasterna, vilket kan tyda på att det är ett ämne som är aktuellt och viktigt att veta mer om. Mikroplaster är något som vi arbetar med inom Sweden Water Research, i flera av våra projekt.

Vad tycker du är viktigast att rena bort? var frågan i Sweden Water Research-montern.

Besökarna i montern fick med hjälp av geomag visa vilket ämne som är viktigast att rena bort från vattnet. Mikroplaster blev vinnaren!

Om Vattenstämman

Vattenstämman arrangeras årligen av branschorganisationen Svenskt Vatten. Under senaste decenniet har samhällsförändringarna påverkat vattenfrågorna i allt högre omfattning. För att hantera samhällets vattenutmaningar behövs en ökad samverkan mellan aktörerna som hanterar vatten-, miljö- och samhällsplanerarfrågor. Vattenstämman är tänkt som ett forum där dessa aktörer kan mötas.

Här hittar du mer info om Vattenstämman 2017.

Tillhör projekt

BONUS CLEANWATER

Mikroplaster i kretsloppet