Vad vet vi om mikroplast? Rapport från konferens och workshop i november 2017

I november 2017 var Sweden Water Research en av arrangörerna till en konferens och workshop med fokus på kunskapsläget om mikroplaster. Läs mer om de viktigaste slutsatserna i rapporten från dagarna.

Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblemen och plast har identifierats som den vanligaste sortens skräp i haven. Plasten bryts med tiden ner till mindre och mindre partiklar och blir till slut mikroplast.

Den 8 november 2017 hölls en IWA Sverige-konferens i Malmö, med fokus på kunskapsläget om mikroplast. Seminariet, som hölls på engelska, lockade både svenska och internationella besökare. Intresset var mycket stort med 150 deltagare, från personer som arbetar med avloppsfrågor inom kommunala VA-organisationer, myndigheter, universitet, forskningsinstitut till företag och näringsliv.

Här finns en rapport från konferensen & workshopen

Alla presentationer från seminariet finns samlade här.

Seminariets arrangörer var:

  • IWA Sverige,
  • Havs- och vattenmyndigheten,
  • Svenskt Vatten och
  • Sweden Water Research
Anna Maria Sundin Naturvårdsverket, var en av talarna på konferensen.

Anna Maria Sundin Naturvårdsverket, var en av talarna på konferensen.

Dagen efter seminariet, torsdagen 9 november, anordnade Sweden Water Research och VA-teknik Södra en workshop för forskare inom området, med syfte att identifiera angelägna frågor för fortsatt forskning. Workshopen samlade 36 personer från universitet, forskningsinstitut och branschen.

Några av slutsatserna från konferensen och workshopen

Delar från rapportens sammanfattning

Att analysera mikroplast är en stor utmaning. Plast kan bestå av flera olika typer av polymerer och ingen av dagens analysmetoder kan detektera alla polymertyper. Det behövs en rad olika metoder
för att få en fullständig analys av ett prov. Utan tillförlitliga analysmetoder kan inte mängderna plast i miljön fastställas vilket leder till att det inte heller går att avgöra vilken källa som är viktigast och
vilken inverkan de har. Flera olika tillförselvägar har identifierats som kan transportera mikroplast från land till vattenförekomster. I Sverige har dagvatten identifierats som den huvudsakliga tillförselvägen för
mikroplast till vattenförekomster.

Workshopen i anslutning till konferensen identifierade de mest brådskande forskningsfrågorna. De fyra viktigaste med högst osäkerhet var:
• Utvärdering av riskerna med mikroplast i miljön
• Standardisering av provtagning och analysmetoder för mikroplast
• Upprätta massbalanser och fastslå spridningsvägar för mikroplast
• Förhindra spridning av mikroplast vid källan