DISCO-dags!

Vad använder vi egentligen vårt dricksvatten till? Hur mycket dricker vi, hur mycket spolas bort i toaletten och hur mycket går till att hålla oss rena?

I det nya projektet DISCO – eller Digital solutions for climate adaptation som det långa namnet lyder – testar Sweden Water Research nya digitala lösningar för att mäta hur mycket dricksvatten som går till olika användningsområden i lägenhetshushåll.

Tillhör projekt

DISCO – Digitala lösningar för klimatanpassning